Logo HASIČI.TV

Bezpečné pohraničí díky spolupráci českých a polských hasičů

16.01.2018 - 20:00 - Králové-Hradecký kraj (ČR+POLSKO)
Projekt Bezpečné pohraničí, do kterého se zapojily všechny české a polské hasičské záchranné sbory působící podél společné hranice, má za sebou v Královéhradeckém kraji první rok aktivního fungování. Největším přínosem jsou společné praktické výcviky nebo výměnné stáže pracovníků operačních středisek.

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje se jako jeden z partnerů podílel na aktivitách projektu zorganizováním osmi akcí. Mezi nimi byly například odborný výcvik českých a polských hasičů – potápěčů na vodní nádrži Rozkoš u České Skalice nebo workshopy na téma metodiky společného zásahu u záchrany osob z výšky nebo hloubky v Peci pod Sněžkou a Adršpašských skalách,“ řekl ředitel HZS Královéhradeckého kraje
brig. gen. František Mencl.
Další realizovanou aktivitou, která bude mít návaznost i v následujících letech, jsou výměnné stáže na operačních střediscích. „Takové stáže jsou pro nás velkým přínosem. Stává se totiž, že se oznamovatelé z pohraniční oblasti v Polsku často dovolají na naše operační středisko v Hradci Králové a naopak, Češi se mohou dovolat na polské operační středisko. Abychom mohli informace co nejvíce vytěžit, jazyková znalost i znalost fungování operačního řízení v Polsku je pro nás důležitá. Proto jsme hostili několik pracovníků z Polska v Hradci Králové a naopak, naši příslušníci se zúčastnili stáží ve Wroclavi,“ doplnil ředitel Mencl.
Příslušníci HZS Královéhradeckého kraje se také zúčastnili akcí pořádaných dalšími partnery projektu. Diskutovali tak například na konferenci na téma krizového řízení v České republice a v Polsku, která se konala v  Opoli nebo se zúčastnili expertního panelu na téma výměny informací v rámci operačního řízení v Szczyryku. Celkem se v České republice a v Polsku uskutečnilo asi padesát dílčích akcí, včetně spuštění nového informačního portálu www.bezpecnepohranici.eu.
Projekt Bezpečné pohraničí je také příležitostí k pořízení speciální techniky pro zásahy hasičů. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje tak získal nové dýchací přístroje a měřicí a diagnostické zařízení pro dýchací přístroje v celkové hodnotě asi 1,1 milionu korun. V letošním roce se pak například plánuje pořízení tří nových technických automobilů v hodnotě asi 17 milionů korun.
Pro rok 2018 se plánují další dílčí akce. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje například v následujících měsících zavede jazykové vzdělávání pracovníků krajského operačního a informačního střediska v polském jazyce. Příslušníci se budou také podílet na dalších odborných výcvicích, ale například i na vytváření společného informačního portálu pro české i polské hasiče.

O projektu Bezpečné pohraničí
Bezpečné pohraničí je realizováno v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Do projektu jsou zapojeny na české straně Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Na polské straně v projektu spolupracují Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Wrocławiu a Katowicach.
Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost k provádění činností při řešení krizových situací. Jedním z hmatatelných výsledků realizace projektu bude platforma pro výměnu informací, která umožní efektivní spolupráci záchranářských služeb v případě výskytu ohrožení přeshraničí povahy. Za tímto účelem bude například vytvořen teleinformační systém zajišťující možnost řízení a výměny informací v krizových situacích mezi centry krizového řízení na jednotlivých úrovních a službami zodpovědnými za bezpečnost.
Rozpočet celého projektu Bezpečné pohraničí na roky 2016 – 2019 je 7,9 milionu eur, z toho jeden milion eur je rozpočet pro Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje.

Martina Götzová
tisková mluvčí
HZS Královehradeckého kraje

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Vloženo: 16.01.2018 | Upraveno: 16.01.2018 | Vložil(a): Štěpánka CZYŽOVÁ | Zpět