Logo HASIČI.TV

Hasiči budou letos při kontrolách v obchodních centrech nekompromisní

28.03.2018 - 15:00 - Pardubický kraj (Pardubický kraj)
Hasiči Pardubického kraje provádějí pravidelně kontroly velkých obchodních center a domů. V loňském roce hasiči v Pardubickém kraji zkontrolovali 29 obchodních řetězců.

Osmdesát procent kontrol byly kontroly se zjištěnými závadami. Nejčastější závady byly zarovnané únikové cesty naskladněným zbožím a nefunkční požárně bezpečnostní zařízení,“ upřesňuje plk. Mgr. Miloslav Vašák, vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požáru HZS Pardubického kraje.
V loňském roce jsme uložili jednomu nejmenovanému obchodnímu řetězci v Pardubicích pokutu ve výši 150 tisíc korun za výše zmíněné nedostatky (viz foto – zarovnané únikové cesty).
Změnou zákona o požární ochraně hasiči nově schvalují dokumentaci zdolávání požáru – provádíme ve spolupráci s výjezdovými hasiči kontroly, zda souhlasí a odpovídá dokumentace skutečnému stavu. Výjezdoví hasiči tak zase na druhou stranu získají znalost daného objektu a zjistí místa, kde by mohla být komplikace v případě požáru. Týká se to hlavně dispozičně složitějších objektů,“ doplňuje plk. Mgr. Miloslav Vašák.
V letošním roce budou hasiči v Pardubickém kraji opět kontrolovat objekty, ve kterých v loňském roce byly zjištěny závažné nedostatky. Hasičský záchranný sbor kraje může uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun právnické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší předpisy o požární ochraně (například pokud obchodní řetězec nevytváří podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, neudržuje volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům). Právnické osobě, která opětovně poruší povinnost, za kterou ji byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným rozhodnutím, může HZS kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit další pokutu až do výše dvojnásobku (což je jeden milion korun).
Vzhledem k události, která se stala například v ruském Kemerovu, budou hasiči vůči obchodním řetězcům, kde již byly zjištěny nedostatky, naprosto nekompromisní.
Z důvodu nárůstu nežádoucích jevů ohrožujících bezpečnost osob, zdraví nebo majetek oslovilo generální ředitelství HZS ČR v březnu 2017 desítky obchodních řetězců provozující své aktivity v České republice s výzvou: „…jsme si vědomi toho, že vynakládáte nemalé finanční prostředky na zabezpečení požární ochrany a jsme přesvědčeni, že otázky požární bezpečnosti Vám nejsou lhostejné. Přijměte proto, prosím, naše doporučení zvýšit pozornost při zabezpečování požární ochrany v provozovaných obchodních jednotkách včetně jejich vnějších částí, jako jsou rampy a přilehlé plochy. Doporučujeme prověřit plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. V případě, že se jedná o činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, zaměřit se na obsah dokumentace požární ochrany, tj. zda řeší skutečný stav a navržená opatření jsou dostatečná a v praxi realizovatelná, např. požární evakuační plán, požární řády. V neposlední řadě doporučujeme prověřit znalosti personálu při zajišťování požární ochrany, popř. upravit rozsah a způsob provádění školení a ověřování znalostí. Uvedená opatření pomohou účinně předejít požárům, při kterých může dojít ke značným finančním škodám nebo ke zranění či usmrcení osob…“ uvedl v dopise obchodním centrům generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Vloženo: 05.04.2018 | Upraveno: 05.04.2018 | Vložil(a): Štěpánka CZYŽOVÁ | Zpět