Logo HASIČI.TV

Hasiči nacvičovali v simulačním centru spolupráci s krizovým štábem města Slavkov u Brna

03.01.2018 - 18:40 - Jihomoravský kraj (Slavkov u Brna)
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje systematicky spolupracuje s Centrem Simulačních a Trenažérových Technologií (CSTT) Armády ČR od roku 2013, a to zejména při výcviku štábů velitele zásahu. Nabyté zkušenosti z výcviků i reálných událostí jsme se rozhodli ověřit při zapojení krizového štábu obce s rozšířenou působností (ORP).

Z tohoto důvodu jsme se koncem listopadu v CSTT sešli na společném výcviku se starostou města Slavkov u Brna panem Bc. Michalem Boudným a se členy krizového štábu ORP Slavkov u Brna. Námětem výcviku byla spolupráce HZS JmK a ORP Slavkov u Brna při řešení následků přívalové povodně.
Jednotky požární ochrany (JPO) řídil velitel zásahu a jeho pomocník, posléze si velitel zásahu zřídil štáb velitele zásahu. Situace se v rámci scénáře simulace vyvíjela nepříznivě, byla nutná evakuace obyvatel z několika ulic a z domova s pečovatelskou službou, hladina řeky Litavy vystoupala nad 2. Stupeň povodňové aktivity (SPA). Z těchto důvodů velitel zásahu požádal starostu ORP Slavkov u Brna o koordinaci záchranných a likvidačních prací. Starosta města si svolal krizový štáb a začal řešit problémy generované touto mimořádnou událostí.
Tento typ praktického výcviku v CSTT, se zapojením krizového štábu ORP, jsme si vyzkoušeli poprvé. Přesto jej všichni aktivní účastníci hodnotili velmi pozitivně. Scénář obsahoval reálné problémy, využívali jsme mapové podklady, hledali jsme skutečná a funkční řešení, nacvičovali jsme vzájemnou komunikaci. Hlavní výhodou simulace různých scénářů mimořádných událostí je možnost ji kdykoli zastavit, získáváme tak prostor prodiskutovat aktuálně řešené problémy, upřesnit některé postupy a kompetence, případně vyhodnotit více návrhů řešení nebo celý již procvičený úsek zopakovat.
Organizaci výcviku a přípravu scénáře simulace zajistili příslušníci z krajského ředitelství HZS JmK z oddělení IZS a řízení JPO společně s vedením ÚO Vyškov. Figuranty, kteří vystupovali v průběhu výcviku v různých rolích (např. zástupce tisku, nespokojeného občana, policistů apod.), věrně imitovali příslušníci z krajského ředitelství a ÚO Brno-venkov. Velitele zásahu, jeho pomocníka a štáb velitele zásahu obsadili příslušníci z ÚO Vyškov. Na místě cvičili také příslušníci Krajského operačního a informačního střediska HZS JmK s mobilním operačním pracovištěm. Srdce simulátoru programovali a ovládali odborní příslušníci a zaměstnanci Armády ČR.
Chtěl bych poděkovat zástupcům CSTT AČR za dlouhodobou vstřícnost a výbornou spolupráci při výcviku. Starosta města Slavkov u Brna a členové krizového štábu se zhostili svých povinností výborným způsobem a především jejich zásluhou měl výcvik dynamický průběh a podařilo se splnit cíle společného výcviku. Zaslouží si poděkování také za ochotu vyzkoušet nový způsob přípravy na mimořádné události s aktivním zapojením nad rámec svých povinností. Pro příslušníky HZS JmK ÚO Vyškov to byla výborná možnost nacvičit koordinaci a komunikaci s ORP Slavkov u Brna při řešení rozsáhlé mimořádné události.

plk. Ing. Václav Kovář – ředitel ÚO Vyškov
HZS Jihomoravského kraje

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Vloženo: 03.01.2018 | Upraveno: 03.01.2018 | Vložil(a): Štěpánka CZYŽOVÁ | Zpět