Logo HASIČI.TV

Hasiči pro školy

14.04.2018 - 11:50 - Ústecký kraj (ČR)
Je něčí život, zdraví nebo majetek v ohrožení? Nevíš si rady a potřebuješ pomoc profesionálních záchranářů? Kolik lidí denně v České republice se náhle ocitá v situaci, kdy si klade tuhle otázku? A kolik se v ní ocitá dětí? Dokáží se ve chvíli, kdy se nečekané události valí, správně rozhodnout? A co v tom rozhodování hraje důležitou roli?

Kolik lidí denně v České republice se náhle ocitá v situaci, kdy si klade tuhle otázku? A kolik se v ní ocitá dětí? Dokáží se ve chvíli, kdy se nečekané události valí, správně rozhodnout? A co v tom rozhodování hraje důležitou roli?
Jistě spousta věcí, ale k tomu nejsilnějšímu a nejúčinnějšímu patří vše, co se člověk naučil už jako dítě. To potvrdí každý psycholog.
Hasičský záchranný sbor  ČR přišel s průlomovým projektem výchovy dětí ve školách zaměřeném na záchranu života, zdraví a majetku. Projekt pod názvem „Hasiči pro školy“   obsahuje výukový materiál pro podporu vzdělávání v oblasti Ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik. Autory jsou příslušníci - preventisté Hasičských záchranných sborů Ústeckého a Zlínského kraje.
Projekt je zacílen na žáky základních škol a jejich učitele, kdy si prostřednictvím interaktivních prezentací, doplněných videoukázkami, fotografiemi a úkoly, zábavnou formou přiblíží problematiku ochrany člověka, jeho života, zdraví i jeho majetku. Odborníci z řad Hasičského záchranného sboru ČR reagují na dlouhodobou absenci kvalitního a zejména komplexního výukového materiálu pro danou cílovou skupinu.
Pro každý ročník je vytvořeno 5 hodin z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva (celkem tedy 20 výukových hodin). Součástí každé hodiny je interaktivní prezentace, pracovní list pro děti a metodická příručka pro učitele. Materiál plně reflektuje závazné požadavky na výuku dané problematiky, zároveň je logickou a odbornou součástí komplexního vzdělávacího rámce vzdělávání na základních školách. Projekt vznikl ve spolupráci HZS Zlínského a HZS Ústeckého kraje za finanční podpory Ústeckého kraje a dalšími subjekty, kterými jsou Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, odbor školství mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje a Pracoviště krizového řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje (odbor kancelář hejtmana).
Nad projektem převzalo záštitu Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Osobní záštitu nad představením projektu převzal PhDr. Ondřej Andrys, MAE, náměstek ústředního školního inspektora.

Projekt hasiči pro školy je dostupný zdarma pro všechny školy v České republice. www.hasiciproskoly.cz

Ing. Lukáš Marvan
komisař, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Vloženo: 14.04.2018 | Upraveno: 14.04.2018 | Vložil(a): Štěpánka CZYŽOVÁ | Zpět