Logo HASIČI.TV

Junior Univerzita – vzdělávání mladých záchranářů

19.05.2014 - 10:00 - Moravskoslezský kraj (Moravskoslezský kraj)
"Chtěli bychom zažít nové zážitky, seznámit se s novými kamarády a dozvědět se o záchranářství co nejvíce. Chtěli bychom se bavit a zároveň vzdělávat a učit novým věcem.“ Taková přání měli žáci základních škol z Moravskoslezského kraje v minulém roce. Naplňování jejich přání se začalo uskutečňovat podáním přihlášek na nově vzniklý projekt Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů určený právě pro žáky základních škol z Moravskoslezského kraje. Projekt je realizován pravidelnými víkendovými soustředěními, při nichž si žáci prohlubují své znalosti o požární ochraně, o předcházení a řešení mimořádných událostí a seznamují se s činností složek integrovaného záchranného systému České republiky.

Tento projekt pod záštitou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích se těší velké oblibě a jeho popularita stále roste. Téměř stoprocentní účast všech 62 žáků při pravidelných víkendových soustředěních je tomu důkazem, stejně tak jako velký zájem veřejnosti. Během teoretické a praktické části výuky si žáci interaktivní formou osvojují problematiku úzce spjatou se záchranářstvím. Většina žáků jsou členy sborů dobrovolných hasičů obcí a mají tak základní znalosti z této problematiky.  Poznávají, že studium matematiky, chemie, fyziky či biologie je zábavné a že získané poznatky z ne zrovna oblíbených předmětů se dají využít i v oblasti, která je jim, jako členům sborů dobrovolných hasičů, velmi blízká. Odborné přednášky jsou vedeny odborníky z řad Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Ústřední hasičské školy v Jánských koupelích, Meteorologického ústavu a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Výuka probíhá, tak že v první části jsou žáci seznámeni s teoretickým základem dané problematiky, na kterou navazuje praktická část výuky. Při praktických ukázkách si pak sami vyzkouší teorii v praxi. Příkladem může být vysvětlení rozdílných pojmů, jakými jsou např. teplo a teplota. Díky osobnímu přístupu lektorů a názornosti praktických ukázek mohou žáci získat populární formou široký rozhled o mimořádných událostech, činnostech záchranných složek, rozšíří si i znalosti z oblasti fyziky, chemie, činnosti požárních zařízení, přírodních jevů a mnoho dalšího.

Kurz je zaměřen na předměty týkající se hoření, měření jeho jednotlivých parametrů, modelování požárů, nebezpečné produkty hoření a také na různé způsoby hašení požárů, dopravu vody či obsluhu motorového čerpadla a mnoho dalšího. V rámci exkurzí studenti navštívili laboratoře Fakulty bezpečnostního inženýrství, stanici Hasičské záchranné služby a hasičské muzeum v Ostravě, kde se seznámili s historií hasičství a mohli ji tak porovnat se současným stavem.

„Z prohlídky historického muzea jsem zjistil, že kdysi to hasiči neměli vůbec jednoduché. Neměli tak moderní a funkční stroje, ani tak vybavené jako jsou ty dnešní, tak kvalitní a tak odolné, a přece svou práci vykonali a pomohli tam, kde to bylo potřeba. Jak je tomu i dnes.“ Ondřej Solný

Mezi další témata výuky patří činnost Policie ČR, s čímž souvisí i internetová kriminalita, ukázky výcviku policejních psů a speciální techniky. Z pohledu záchranářů se blíže seznámí i s riziky mimořádných událostí, vyzkouší si i poskytování první pomoci a mnoho dalšího. Žáci se na půdě Střední školy techniky a služeb v Karviné seznámí i s diagnostikou a obsluhou motorových vozidel, ručním obráběním kovů a dalšími činnostmi, se kterými se při svém běžném studiu většinou nemají šanci potkat. Díky osobnímu přístupu a dostatku času mají lektoři možnost přistoupit k prezentaci dané problematiky takovým způsobem, aby ji pochopili všichni žáci. Tím doufáme, že žáci získají chuť k dalšímu studiu a upevní si vztah k dané problematice.

„Velmi se mi tu líbí. Moc mě to baví a jsem rád, že se naučím hodně věcí, které většina kamarádů z našeho sboru neví a které jsem rád, že jsem se naučil tady. Například druhy přenosu tepla, jak poznat nebezpečí horkých předmětů. Taky jsem se dozvěděl o cvičení ve flashover kontejneru.“ Erik Ontkóc

Za organizační tým doufáme, že přání studentů se nám daří plnit a že jim je tímto poskytnuta podpora při dalším rozvoji.

Kamila Kempná

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Vloženo: 19.05.2014 | Upraveno: 19.05.2014 | Vložil(a): Tomáš LACH | Zpět