Logo HASIČI.TV

Kurzy chemické ochrany pro záchranáře ze zemí Východoafrického společenství

21.11.2017 - 18:30 - Pardubický kraj (UGANDA)
Ve výcvikovém centru v Ugandě se uskutečnil v listopadu 2017 druhý ročník výcviku chemických specialistů z Východoafrického společenství. Praktický výcvik pro účastníky ze států Burundi, Keňa, Rwanda, Tanzanie a Uganda pořádali již podruhé odborníci z Institutu ochrany obyvatelstva HZS ČR Lázně Bohdaneč. Akce se konala pod záštitou Organizace pro zákaz chemických zbraní, která získala v roce 2013 Nobelovu cenu za mír.

V termínu 1. – 8. 11. 2017 se uskutečnil ve vojenském výcvikovém zařízení v Ugandě výcvik pro specialisty ze států Východoafrického společenství (East African Community, dále „EAC“) zabývající se chemickou bezpečností. Výcvik, který se konal pod hlavičkou Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) je součástí projektu s názvem „Posílení reakce na mimořádnou chemickou událost, plánování a řízení události“ (Strenghtening chemical emergency response, planning and management). Tato akce je vlajkovou lodí současné strategie výcviků OPCW, která upřednostňuje regionální výcviky, kdy se cvičí přímo v klimatických podmínkách konkrétních zemí a jednotlivé týmy ze sousedních států spolupracují a koordinují své činnosti. Myšlenku uspořádat výcvik přímo ve státech, ze kterých kurzanti pocházejí, navrhl představitelům OPCW ředitel Institutu ochrany obyvatelstva (dále „Institut“) plk. Mgr. Ing. Rostislav Richter. Po několikaletém období vyjednávání detailů a podmínek mohl tento projekt za podpory OPCW, Generálního ředitelství HZS ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vzniknout. Lektoři Institutu zde cvičí nejenom kurzanty, ale zároveň si školí své nástupce, kteří výuku v kurzu převezmou již při následujícím výcviku, který se bude konat na podzim 2018. Projekt je finančně a technicky podporován Českou republikou a Velkou Británií.

Organizace výcviku
Výcvik se konal paralelně ve dvou úrovních.

  • Strategický výcvik (Table-Top Exercise) pro osoby zodpovědné za řešení krizových situací, plánování a krizový management vedla britská organizace BWM Consulting Ltd. Tento výcvik byl pouze 3denní a probíhal v hlavním městě Ugandy Kampale.
  • Praktický výcvik (Practical Training) pro příslušníky záchranných složek se konal pod vedením pracovníků Institutu ochrany obyvatelstva. Výcvik byl 8denní. Vzhledem k praktickému zaměření kurzu byla akce pořádána ve vojenském výcvikovém zařízení ve městě Jinja, vzdáleném asi 80 km od Kampaly.
  • Praktický výcvik absolvovalo 16 osob: Burundi (3), Keňa (3), Rwanda (3), Tanzanie (3) a Uganda (4). Akce se zúčastnilo dalších 8 osob, kteří zde působili jako asistenti. Tyto osoby absolvovaly výcvik již v roce 2016 a jejich úloha bude v r. 2018 převzít role lektorů místo českých instruktorů.
  • Významu akce odpovídalo i personální obsazení úvodního a závěrečného ceremoniálu. Těchto oficiálních akcí se zúčastnili státní tajemníci ugandského Ministerstva pro rovnost pohlaví, práce a sociálního rozvoje (Ministry of Gender, Labour and Social Development), do jehož gesce tato problematika spadá. Oficiální zahájení proběhlo v Kampale, odkud se aktéři praktického výcviku přesunuli do Jinja.
  • Výcvik začal přednáškami zaměřenými na bojové chemické látky a průmyslové chemikálie, ochranu záchranářů, detekci. První týden výcviku byl koncipován teoreticky s praktickým nácvikem jednotlivých aktivit (detekce, vzorkování, dekontaminace). Další týden byl zahájen přednáškami na téma organizace místa zásahu a stanovení rolí jednotlivých osob při zásahu. Za zásah zodpovídal velitel zásahu (incident commander), za bezpečnost velitel nástupního prostoru (safety officer) a každý tým (detekční, vzorkovací a dekontaminační) měl také svého velitele. Byly nacvičovány a koordinovány jednotlivé činnosti a prakticky bylo řešeno několik různých scénářů na únik toxické chemické látky, kdy účastníci museli pracovat jako jeden secvičený celek. Cvičící pracovali v ochranných maskách ProMask Black (Scott Safety, USA) a v ochranných oblecích Microchem 3000 (Microgard, UK). Výcvikový materiál sestával většinou z českých výrobků, které se reálně využívají při praktickém zásahu. K detekci sloužila detekční souprava ORM-17 (Oritest, ČR), vzorkovací souprava byla sestavena odborníky Institutu (Institut ochrany obyvatelstva, ČR) a k dekontaminaci byla použita dekontaminační sprcha HF-S06P (Gumotex, ČR) a dekontaminační rám RD-14 (Uchytil, ČR).
  • Scénáře byly tematicky zaměřeny na různé situace, ke kterým by mohlo v regionu dojít. Některé úlohy vycházely z reálných situací, které pracovníci Institutu ve své praxi skutečně řešili. První scénář sestával z transportní havárie, kdy z přepravní cisterny unikl amoniak. Druhá havárie byla pojata jako teroristický útok s použitím nervově-paralytické látky. Třetí cvičenou technikou byla detekce a odběr plynného kyanovodíku, který se uvolňoval při sebevraždě jednotlivce. Všechny akce byly za podpory lektorů zvládnuty, k rychlejšímu a preciznějšímu provedení by bylo ovšem nutno pravidelně trénovat a nacvičené techniky opakovat.

Každý den byl zakončen večerní schůzkou s asistenty, kdy čeští instruktoři diskutovali s budoucími africkými lektory o průběhu a problematice konkrétních denních aktivit i celého výcviku. Asistenti si mezi sebou rozdělili témata a do příštího roku si musí připravit své vlastní přednášky a praktická zaměstnání. Čeští lektoři je v případě potřeby budou průběžně metodicky vést a kontrolovat jejich práci tak, aby bylo vše připraveno na další výcvik v roce 2018.

Závěrem
Uskutečněný specializační kurz je jednou z částí projektu „Posílení reakce na mimořádnou chemickou událost, plánování a řízení události“ pro státy EAC. Tento pětiletý projekt by měl být ukončen do dvou let. Jedním z cílů projektu je vycvičit instruktory ze států EAC tak, aby byli schopni dále školit kolegy ve svých rodných zemích. V květnu 2018 se budou zástupci EAC účastnit mezinárodního výcviku OPCW v Institutu ochrany obyvatelstva, na listopad 2018 je opět naplánován výcvik pro záchranáře ze zemí EAC v Ugandě, kde budou čeští instruktoři působit již jen jako konzultanti vybraným instruktorům z EAC. Vzhledem k plánovaným budoucím aktivitám v regionu musí pracovníci Institutu kontinuálně kontrolovat a koordinovat aktivitu a přípravu budoucích instruktorů na další výcvik. Veškeré tyto činnosti ve svém konečném důsledku přispívají ke zvýšení chemické bezpečnosti ve východoafrickém regionu, kde afričtí odborníci doufají, že s přispěním České republiky implementují do své legislativy funkční systém řešení mimořádné události s únikem nebezpečné látky. 

pplk. Ing. Ladislava Navrátilová, Ph.D.
Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
foto autorka a archiv IOO HZS ČR Lázně Bohdaneč

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Vloženo: 21.11.2017 | Upraveno: 21.11.2017 | Vložil(a): Štěpánka CZYŽOVÁ | Zpět