Logo HASIČI.TV

Medailonky oceněných v anketě Hasič roku 2017

19.04.2018 - 19:00 - Ostatní (Praha)
Ocenění byla udělována 19. dubna 2018 v Praze.

Ocenění v kategorii „Hasič roku 2017“
1. místo - kpt. PhDr. Eva Biedermannová z HZS Středočeského kraje
Kpt. Eva Biedermannová působí jako psycholog HZS Středočeského od roku 2009.  Jen v roce 2017 poskytla posttraumatickou a psychosociální péči 56 lidem zasaženým mimořádnou událostí včetně hasičů zasahujících u požáru ve Zvoli, rodině po zemřelém hasiči Janu Odermattovi, rodinám dívek, které spáchaly sebevraždu skokem pod vlak, nebo rodině po zemřelém dobrovolném hasiči. Kpt. Eva Biedermannová dlouhodobě vzorně reprezentuje psychologickou službu HZS ČR: publikuje odborné články, přednáší na konferencích, aktivně spolupracuje s vysokými školami (FF UK, VŠE) a s nevládními neziskovými organizacemi. I nad rámec své působnosti se podílela na realizaci dvou evropských a řady českých projektů, včetně dopravně-bezpečnostního projektu „Dožij se dvaceti“. Je moderátorkou preventivního videoprojektu HZS ČR Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Od roku je též odborným garantem semináře Ceny Michala Velíška, jehož smyslem je bojovat proti lidské lhostejnosti a připomínat slušnost, spravedlnost a odvahu.

2. místo - pprap. David Štoudek z HZS Jihomoravského kraje
Pprap. David Štoudek nastoupil k profesionálním hasičů v roce 1993 a dnes patří k nejzkušenějším příslušníkům územního odboru Brno-město. V průběhu své služební kariéry se podílel na likvidaci více než dvou tisíc mimořádných událostí, byl nasazen při řešení povodní, při hašení rozsáhlého lesního požáru v Bzenci i při sesuvech půdy na jihu Moravy. V průběhu roku 2017 zasahoval s nasazením vlastního života při dvou velmi závažných událostech. V prvním případě se jednalo o záchranu osoby z vody po vysazení z vrtulníku přímo na vodní hladinu. V druhém případě šlo o hledání osoby, která se propadla pod led. Výše uvedené zásahy dokazují obrovské osobní nasazení a statečnost pprap. Davida Štoudka.

3. místo -  nstržm. Pavel Fronc z HZS hl. m. Prahy
Nstržm. Pavel Fronc se stal v době pracovního volna, dne 12. listopadu 2017, přímým svědkem vážné dopravní nehody mikrobusu na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Na místě události bylo 6 zraněných, včetně jedné těžce zraněné ženy zaklíněné ve vozidle. Nstržm. Pavel Fronc okamžitě zahájil první pomoc, ve které pokračoval až do příjezdu záchranných složek. Zároveň se věnoval organizování místa události, přesunu účastníků nehody do bezpečí a ošetření poranění. Sám pak zůstal se zaklíněnou ženou ve voze až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Jeho profesionální jednání pomohlo zachránit život a zdraví všem účastníkům dopravní nehody.

Ocenění v kategorii „Zásah roku 2017“
1. místo -  Požár v objektu družstva pro chemickou výrobu v Liberci, HZS Libereckého kraje
Zásah jednotek při požáru v objektu podniku Severochema dne 29. května 2017 se svým rozsahem, extrémní náročností a zejména nebezpečím pro zasahující hasiče zařadil k nejvýznamnějším událostem v historii HZS Libereckého kraje. Požárem byla zasažena výrobní část podniku včetně expedice a úložiště hořlavých kapalin. Požár provázely vysoké hodnoty sálavého tepla, výbuchy sudů s chemikáliemi a jejich rozliv. Přesto se hasičům podařilo během 120 minut požár lokalizovat. Hlavními faktory úspěšného zdolání požáru bylo rozhodnutí velitele zásahu o nasazení dostatečného množství útočných a ochranných proudů a zejména osobní statečnost zasahujících hasičů.

2. místo -  Požár absorbéru elektrárny v Dětmarovicích, HZS Moravskoslezského kraje
Požár v největší černouhelné elektrárně České republiky vznikl 28. července 2017 v budově absorbéru, která stojí mezi dvěma hlavními komíny elektrárny. Na likvidaci požáru se podílelo 71 hasičů ze 17 jednotek a celý zásah trval téměř 3 dny. Většímu počtu zraněných a větším materiálním škodám bylo zamezeno díky nasazení dostatečného množství výškové a cisternové techniky, enormnímu osobnímu nasazení zasahujících hasičů, monitoringu požáru pomocí termovize vrtulníku a také díky úzké spolupráci se zástupci firmy.

3. místo -  Požár skladu lahví technického plynu v Plané, HZS Plzeňského kraje
Výbuch plynu a požár skladu se 400 ks lahví technických plynů byl nahlášen na KOPIS HZS Plzeňského kraje v pátek 30. června 2017 v 10:13 hodin. Z důvodu této mimořádné události musela být uzavřena železniční trať Plzeň – Cheb i nedaleká silniční komunikace a evakuováni občané v okruhu 500 m. Vyhlášen byl zvláštní stupeň požárního poplachu. Na zdolání požáru se podílelo 76 hasičů v dýchací technice, kteří se museli krýt před výbuchy a létajícími částmi tlakových lahví. Díky jejich statečnosti a správným rozhodnutím velitele zásahu o přeskupení sil a prostředků se požár podařilo lokalizovat již 2,5 hodiny od nahlášení.

Ocenění v kategorii „Projekt roku 2017“
1. místo - Publikace pro slabozraké a nevidomé žáky ZŠ a SŠ "Jak se zachovat při mimořádné události" HZS, Olomouckého kraje
Nápad vytvořit tuto příručku konzultovali příslušníci HZS Olomouckého kraje s vedením Střední, základní a mateřské školy prof. V. Vejdovského v Olomouci, která je určena pro slabozraké a nevidomé žáky. Děti z této školy se tak staly prvními čtenáři a korektory této učebnice. Kromě základních textů s tématikou požární ochrany a ochrany obyvatelstva je zde i kapitola s radami přímo pro slabozraké a nevidomé. Knihu ve zvětšené velikosti písma 24 i s perforováním v Braillově písmu vytiskla tiskárna K. E. Macana v Praze a je k dispozici nejen žákům olomoucké školy, ale přes Speciální pedagogické centrum v Olomouci i všem pedagogům.

2. místo - Zavedení systému First responder v Jihomoravském kraji
V roce 2013 byla započata úzká spolupráce mezi HZS Jihomoravského kraje a ZZS Jihomoravského kraje na projektu zavedení automatizovaných externích defibrilátorů mezi jednotky požární ochrany a jejich následné využití při poskytnutí okamžité pomoci u pacientů postižených náhlou zástavou oběhu v lokalitách, kde má zdravotnická záchranná služba delší čas dojezdu než hasičské jednotky. Projekt byl zahájen v roce 2014 rozmístěním prvních 12 ks defibrilátorů, nastavením vzdělávání tzv. First responderů a též nastavením pravidel pro jejich vysílání. K 31. 12. 2017 počet jednotek hasičů zapojených do systému First responder stoupl na 68. Za čtyři roky používání byly defibrilátory použity 420krát a podílely se na záchraně života 139 osob.

3. místo - Zvýšení bezpečnosti občanů užívajících byty ve vlastnictví statutárního města Ostravy HZS Moravskoslezského kraje
Ostrava se díky úsilí HZS Moravskoslezského kraje a primátora města stala prvním městem České republiky, které plošně vybavilo byty ve svém vlastnictví hlásiči požárů a detektory oxidu uhelnatého, aby zabezpečilo domácnosti před účinky požárů a úniky nebezpečných plynů. Z důvodu kladného přijetí a řádné informovanosti veřejnosti byla součástí projektu i informační kampaň zahrnující kromě tiskové konference i výrobu tří preventivních videoklipů. Téma bylo prezentováno též v rámci Dne požární bezpečnosti 13. října 2017 a medializováno v televizním vysílání.

Ocenění v kategorii „Kolektiv roku 2017“
1. místo - Dvojnásobní mistři HZS ČR v disciplínách TFA z HZS Jihočeského kraje
Pprap. David Kubiš, nstržm. Michal Brousil, pprap. Petr Benda, nstržm. Lukáš Houdek, nstržm. Ondřej Fišer, nstržm. Jiří Dvořák a nstržm. Jaroslav Poukar – to jsou jihočeští borci, kteří excelují v disciplínách TFA a skvěle reprezentují jak HZS Jihočeského kraje v republikových soutěžích, tak HZS ČR ve světových soutěžích. Na Mistrovství světa v Hannoveru získal Jaroslav Poukar zlatou medaili a David Kubiš stříbrnou. Zlatou medaili získali tito sportovci dvakrát po sobě i v kategorii družstev na Mistrovství ČR profesionálních hasičů v disciplínách TFA v Ostravě v roce 2015 a v Ústí nad Labem v roce 2017.

2. místo - Hasiči - letečtí záchranáři HZS Plzeňského kraje
Kolektiv hasičů – leteckých záchranářů byl formován v druhé polovině 90. let. V roce 2001 byly vyčleněny hasičské stanice Plzeň – Košutka a Přeštice jako předurčené s dislokací hasičů – leteckých záchranářů o počtu 22 příslušníků. Odborná příprava těchto příslušníků se zaměřuje na záchranné práce z nepřístupného terénu, horského terénu, konstrukcí a na záchranu z vody. První zatěžkávací zkouškou byly povodně v roce 2002, kdy tito příslušníci zachránili 62 osob. Zahájení provozu letecké záchranné služby v Bechyni v roce 2017 přinesl nárůst zásahů. V minulém roce bylo leteckými záchranáři HZS Plzeňského kraje zachráněno celkem 9 osob a jeden zásah byl proveden společně s německými kolegy.

3. místo - Družstvo CTIF HZS Královéhradeckého kraje
Družstvo příslušníků HZS Královéhradeckého kraje, ve složení nprap. Petr Šmíd, nprap. Jan Březina, npor. Vratislav Lánský, nstržm. Petr Matějíček, prap. Martin Koníř, por. Pavel Sinák, nstržm. Luděk Krogler, pprap. Martin Červený, mjr. Dušan Jičínský a nstržm. Libor Janičata, reprezentovalo profesionální hasiče v disciplínách CTIF na XVI. mezinárodní hasičské soutěži v rakouském Villachu v roce 2017, kde vybojovalo zlatou medaili. Úspěch sklidil tento tým také na domácím Mistrovství České republiky CTIF, které se konalo v září 2017 ve Dvoře Králové nad Labem.

Ocenění v kategorii „Velitel roku 2017“
1. místo - vedoucí plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška z MV-generálního ředitelství HZS ČR
Plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška je duchovním otce myšlenky integrovaného záchranného systému a také systému plošného pokrytí území České republiky jednotkami požární ochrany. Oba tyto systému se podařilo vetknout do českého právního systému a závidí nám je celý svět. Oceněný se svým obrovských osobním pracovním nasazením, širokými znalostmi a praktickými zkušenostmi zasloužil o zpracování studií proveditelnosti IOP a byl věcným gestorem mnoha evropských projektů. Díky tomuto nezměrnému úsilí napomohl k technickému rozvoji jednotek HZS krajů a Záchranného útvaru HZS ČR.

2. místo - velitel ppor. Miroslav Bureš z HZS Jihočeského kraje
Ppor. Miroslav Bureš nastoupil k jihočeskému profesionálnímu sboru v roce 1984. V 90. letech si odskočil do funkce operačního důstojníka krajského operačního a informačního střediska, ale v roce 1992 se vrátil zpět do výjezdu. Oceněný byl členem české výpravy do zemětřesením postižené Arménie, velel jihočeské jednotce u požáru litvínovské rafinérie nebo jihočeskému odřadu pomáhajícímu při povodních na Moravě. S nasazením vlastního života zachránil život dívky, která chtěla skočit z Černé věže. Miroslav Bureš je uznávaným hasičem a respektovaným velitelem s přirozenou autoritou již více jak 20 let.

3. místo - velitel mjr. Ing. Radim Bajger z HZS Moravskoslezského kraje
Mjr. Ing. Radim Bajger nastoupil k HZS Moravskoslezského kraje v roce 1996 v rámci vysokoškolské praxe. Po ukončení studií působil u sboru jako hasič, velitel družstva, velitel oddělení IZS a od roku 2014 jako velitel Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Zábřeh. Zde dlouhodobě a velmi kvalitně zajištuje přípravu příslušníků a praxi vykonávajících studentů pro ty nejsložitější zásahy. Nominovaný je styčným důstojníkem USAR odřadu, působí v oblasti vyprošťování z havarovaných vozidel u dopravních nehod jako lektor i rozhodčí a angažuje se v mnoha evropských projektech.

Ocenění v kategorii „Zaměstnanec roku 2017“
1. místo - Erika Králová z MV-GŘ HZS ČR
Paní Králová pracuje u HZS ČR od roku 1988 na úseku finančního zabezpečení a správy rozpočtu. V roce 2017 významnou měrou přispěla k zavedení a nastavení nového systému příjmu žádostí obcí o účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí. Svým příkladným přístupem, odbornými znalostmi a komunikačními schopnostmi se podílí na hladkém fungování zajišťované agendy a plní významnou roli vůči partnerům z řad HZS krajů i odborným pracovníků Ministerstva vnitra.

2. místo - Viktor Pačes z HZS hl. m. Prahy
Pan Viktor Pačes už 27 let vykonává velmi zodpovědně činnosti spojené s provozem všech objektů HZS hl. m. Prahy.  Má široký přehled i znalosti v oblasti energií i stavebních oprav. Stojí na počátku projektů, při rekonstrukcích či výstavbě nových stanic, zajišťuje komunikaci s úřady a stavebními firmami. Oceněný zabezpečuje provoz všech budov a technického zařízení v souladu s platnou legislativou. Pan Viktor Pačes je obětavý a spolehlivý zaměstnanec, pracovní záležitosti řeší vždy ochotně a rychle bez ohledu na svůj volný čas.

3. místo - Romana Šarlingrová z HZS Jihočeského kraje
Paní Romana Šarlingrová působila u HZS Jihočeského kraje jako ekonomka a účetní provozního oddělení, dnes zde působí jako rozpočtář. Oceněná se vypracovala na uznávanou odbornici v oboru, která je oporou a rádcem pro všechny své kolegy. Je nepostradatelnou pravou rukou ředitele územního odboru, kterému připravuje podklady v mimořádné kvalitě a s velkým smyslem pro detail. Oceněná si dokáže hravě poradit i s mnoha problémovými oblastmi. Paní Šarlingrová vykonává veškerou svoji práci vysoko nad rámec pracovních povinností a touto svou činností přispívá k dobrému jménu HZS Jihočeského kraje.

Kategorie „Galerie osobností HZS ČR 2017“
Jan Žižka
Plk. Jan Žižka pracoval v profesionální požární ochraně od roku 1965 do roku 2009, tedy plných 44 let. Jako velitel požárního útvaru se hlavní měrou podílel na rekonstrukci požární stanice Kladno formou akce Z i na pilotním projektu sloučení složek státní požární ochrany a veřejných požárních útvarů. Od roku 1988 řídil Krajský útvar Sboru požární ochrany v Kladně, kde se zasadil o zavádění nových technologií a zejména výpočetní techniky. V letech 1996 až 2002 jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přispěl k přijetí tzv. balíčku krizového zákonodárství, které je základem fungování HZS krajů dodnes, a též k zachování slova „hasičský“ v názvu sboru. Později jako předseda Správy státních hmotných rezerv prosadil bližší spolupráci s HZS ČR. Plk. Jan Žižka působil od roku 2001 jako krajský ředitel HZS Středočeského kraje.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Vloženo: 29.04.2018 | Upraveno: 29.04.2018 | Vložil(a): Štěpánka CZYŽOVÁ | Zpět