Logo HASIČI.TV

Moravskoslezský kraj předal hasičům ve Frenštátu pod Radhoštěm techniku pro zásahy ve výškách a pojízdnou chemickou laboratoř

02.04.2015 - 10:00 - Moravskoslezský kraj (Frenštát pod Radhoštěm)
Automobilovou plošinu pro záchranné a likvidační práce ve výškách a nad volnou hloubkou dnes (2. 4. 2015) převzal od zástupců vedení Moravskoslezského kraje Sbor dobrovolných hasičů Frenštátu pod Radhoštěm, profesionální hasiči obdrželi vybavení chemické laboratoře a pojízdnou chemickou laboratoř.

Symbolický klíč od plošiny pro záchranné a likvidační práce v hodnotě téměř dvou milionů korunpředal Zdeňce Leščišinové, starostce Frenštátu pod Radhoštěm 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Josef Babka.


„Díky této plošině se zvýší akceschopnost jednotky dobrovolných hasičů ve Frenštátu pod Radhoštěm a jeho okolí. Kraj tak plní svůj slib dovybavit záchranné složky města Frenštátu pod Radhoštěm moderní technikou, který dal po mimořádné události – výbuchu plynu v obytné zástavbě - před dvěma lety,“ sdělil 1. náměstek moravskoslezského hejtmana Josef Babka.


Dodal, že kraj poskytl v roce 2013 Frenštátu pod Radhoštěm 150 tisíc korun na přípravu projektové dokumentace rekonstrukce hasičské zbrojnice. Letos kraj uvolnil ze svého rozpočtu 3,5 milionů korun, které město použije na tuto rekonstrukci.
 
Hasičskému záchrannému sboru MSK ve Frenštátu pod Radhoštěm předal 1. náměstek hejtmana MSK klíče k pojízdné chemické laboratoři za více než 2,323 milionu korun a zařízení za téměř 1,3 milionu korun pro zjišťování těžkých kovů a dalších látek v případě havárií ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí.


„Moderní vybavení speciální technikou přispívá ke zvýšení účinnosti a efektivity zásahů složek integrovaného záchranného systému a ke zkvalitnění veřejné služby pro občany. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje patří k nejlépe vybaveným v republice a kraj dělá vše pro to, aby tomu tak bylo i nadále,“ doplnil 1. náměstek moravskoslezského hejtmana Josef Babka.


„Město Frenštát pod Radhoštěm velmi oceňuje vstřícný přístup Moravskoslezského kraje, díky kterému došlo v posledních letech k podstatnému zvýšení akceschopnosti hasičské jednotky města. Naši hasiči od MSK získali vysokozdvižnou plošinu, hydraulické vyprošťovací zařízení, protichemické obleky, plicní automatiku a další příslušenství k dýchacím přístrojům. Kraj rovněž přispěl na etapovou rekonstrukci hasičské stanice, která přinese zlepšení pracovních a organizačních podmínek hasičů,“ konstatuje Zdeňka Leščišinová, starostka Frenštátu pod Radhoštěm.
 
Pojízdná chemická laboratoř - vozidlo pro výjezdovou skupinu chemické laboratoře s rozšířenou detekcí nebezpečných látek. Slouží k monitorování životního prostředí, k chemickému a radiačnímu průzkumu, k odebírání vzorků složek životního prostředí, k provádění laboratorních prací na místě události, k vyhledávání zdrojů ionizujícího záření a k jejich přepravě. Vozidlo je vybaveno přístroji pro detekci nebezpečných látek, včetně bojových chemických látek a zdrojů ionizujícího záření.
 
Zařízení pro chemickou laboratoř ve Frenštátě:
 
Termodesorpční zařízení - slouží k analýzám plynných a kapalných organických kontaminantů ovzduší. Termální desorpce je technika umožňující zpracovávat vzorky odebraného ovzduší (vnitřní, venkovní, pracovní), aniž by docházelo k zpětnému zřeďování vzorků a práci s rozpouštědly. Zařízení lze využít k identifikaci různých zápachů, které mohou být dráždivé a nebezpečné pro zasahující hasiče a obyvatelstvo. Praktické využití tohoto přístroje je velmi širokéod analýz bojových otravných látek, přes vyšetřování příčin požáru, kdy dokáže identifikovat použité akceleranty hoření ve zbytcích po požáru, toxických zplodin hoření z požáru, po identifikace neznámých kapalin a plynů, zápachů.
 
Analyzátor pro stanovení koncentrací kovů - je určen pro stanovení stopových i vyšších koncentrací těžkých kovů, polokovů a některých nekovů v různých vzorcích. Jedná se např. o zinek, kadmium, olovo, měď, arsen, rtuť, chrom a další. Kovy lze stanovovat ve vzorcích vody, technických materiálech, kalech, tuhých odpadech, atd.
 
Překlopná třepačka - slouží pro přípravu odebraných vzorků životního prostředí pro vlastní analýzu, jedná se především o vodní výluhy ze zemin a jiných materiálů.

Bc. Petra Špornová
tisková mluvčí Moravskoslezského kraje

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Vloženo: 03.04.2015 | Upraveno: 03.04.2015 | Vložil(a): Tomáš LACH | Zpět