Logo HASIČI.TV

Nová technika hasičů v Moravskoslezském kraji z Integrovaných operačních programů EU

10.04.2013 - 15:52 - Moravskoslezský kraj (Ostrava - Zábřeh)
Hasičský záchranný sbor České republiky nakoupil ze strukturálních fondů Evropské unie deset nových autobusů pro evakuaci osob. Autobusy byly pořízeny v rámci projektů operace Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách („Živelní pohroma“). Tyto projekty jsou realizovány v letech 2012 – 2013 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu.
Loading the player ...
Vložit video na web

V rámci projektů operace Živelní pohroma bylo pořízeno 10 požárních autobusů pro hasičské záchranné sbory krajů Středočeského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Jihomoravského, Zlínského, Moravskoslezského, Královéhradeckého a Pardubického. Pořízené autobusy budou hasičským záchranným sborům krajů sloužit především pro evakuaci osob z míst postižených živelní pohromou, průmyslovou havárií nebo jiným ohrožením do míst nouzového přežití. Dále jsou určeny pro přepravu jednotek při střídání nasazených sil na místě zásahu na velké vzdálenosti či pro přeskupování sil Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci nejen celé České republiky. Pro účely evakuace jsou autobusy vybaveny minikuchyňkou pro ohřev potravy, chladničkou, jsou vybaveny kotvícími úchyty pro transport vozíčkáře, zdravotnickými nosítky. Na první pohled zaujmou bílým reflexním pruhem, světelným a zvukovým výstražným zařízením.  V autobusech jsou velké rozteče sedaček, aby byl dostatek prostoru při evakuaci. Samozřejmostí je vybavení komunikačními prostředky integrovaného záchranného systému. Jelikož se jedná o vozidla zvláštního určení, jsou speciálně upravena a schopna jízdy rychlostí až 130km/h.

Ze stejného projektů pochází také nákup třinácti nových nakladačů pro hasičské záchranné sbory krajů Jihočeského, Olomouckého, Středočeského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Jihomoravského, Zlínského, Moravskoslezského, Plzeňského, Královéhradeckého a Pardubického. Pořízené nakladače budou hasičským záchranným sborům krajů v kompletu s další technikou (požární kontejnerové nosiče a požární kontejnery nákladní) sloužit pro přepravu speciálních prostředků, odvoz (dovoz) materiálu na místě zásahu a provádění záchranných a likvidačních zemních prací po povodních, při vyprošťování osob ze zřízených budov, dále pro odklízení sutě při vyhledávání a záchraně zavalených osob, provádění zemních prací jako např. zpevňování hrází místních vodních děl, budování protipovodňových hrází a zábran, hloubení odvodňovacích rýh.

Kontejnerové nosiče jsou pak postaveny na podvozku Mercedes Benz Actross 3344 6x6 s hákovým hydraulickým nakladačem Hrab Multilift. Kabina je mimo jiné vybavena zařízením pro sledování prostoru za vozidlem – tedy sledování kontejneru.

Další pořízenou technikou v rámci operace „Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí“ z projektu Integrovaného operačního programu (IOP) Evropské unie je 14 technických automobilů  Iveco Daily 70C17 pod označením TA – L1R. Jedná se konkrétně o dodávkovou koncepci šasi v lehké hmotnostní třídě požárních automobilů s pohonem náprav 4x2, kabinou pro osádku v počtu 1+ 1 a skříňovou nástavbou, která byla dodána firmou THT, s.r.o. Vozidlo je vybaveno čtyř válcovým, naftovým hnacím agregátem o objemu 3,0 l a výkonem 125 kW, který umožňuje jet vozidlu rychlostí max. 100 km/h , tato rychlost je však omezena elektronicky na agregátu motoru. Dvou okruhový hydraulický brzdový systém vozidla je vybaven nejnovějším systémem ESP.

Elektrická soustava je přizpůsobena pro vnější dobíjení akumulátoru o kapacitě 110 Ah /12V. Osvětlení nástupních schůdků kabiny vozidla, stejně jako vnější osvětlení na nástavbě i uvnitř nástavby v jednotlivých úložných skříních je řešeno LED neoslňujícími světly. Pro osvětlení místa zásahu je pak TA vybaven osvětlovacím stožárem o výšce cca 5 m  a výkonu halogenových reflektorů 4 x 500 W. Co se týče výstražného světelného  a zvukového zařízení, je automobil vybaven zábleskovou světelnou rampou na horní plošině kabiny a majákem v zadní části nástavby, dále pak odpojitelnými zábleskovými LED světly modré barvy umístěnými v přední kapotě kabiny. Zadní část nástavby je navíc vybavena oranžovou výstražnou alejí v LED provedení pro účely označení TA jako překážky silničního provozu při řešení mimořádných událostí na pozemních komunikacích.
 
Za zmínku u barevného provedení vozidla nad rámec právních předpisů stojí úplné reflexní obrysové označení červenými pásky na zadní části nástavby a reflexní liniové značení bílou barvou od kabiny přes roletky až k zadní části nástavby.

Požární příslušenství bylo pro všechny TA unifikováno v rámci technických podmínek specifikovaných MV-GŘ HZS ČR pro výše uvedenou operaci IOP. Dá se říci, že se vycházelo z konceptu požárního automobilu, který by byl schopen autonomně řešit malé až středně velké zásahy spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen „NL“). To předpokládá, že by výše uvedené automobily měly být umisťovány na centrály územních odborů, které tvoří střední body jednotek PO předurčených k zásahům na NL. Jímací kapacita vozidla při úniku NL je zhruba 400 l, k tomuto účelu je vozidlo vybaveno sudovými čerpadly Lutz, které umožní paralelně čerpat jak hořlavé látky (benzín, nafta atd.), tak chemikálie (kyseliny  a louhy) rychlostí cca 100 l/min. V případě nemožnosti použití elektrické energie, je pak možno ve výbavě vozidla použít ruční membránové čerpadlo s výkonem cca 150 l/min, kterým lze čerpat zředěné kyseliny a také hořlavé látky. V rámci výbavy TA bylo myšleno  i na příslušenství a kompatibilitu hadicového vedení se spojkami DN 50 s uvedenými čerpadly. Dále je možno ve výbavě vozidla nalézt elektrocentrálu GEKO o výkonu 5 kW, přenosné požární světlomety, vysokotlaké mycí zařízení a průmyslový vysavač do mokrého prostředí Kärcher, IDP Dräger včetně náhradních lahví, nejiskřící ruční a ženijní nářadí, kompletní sadu na odběr vzorků NL různé konzistence. Samozřejmostí je výbava vozidla protichemickými přetlakovými (Ochom Fire) a rovnotlakými (Sunit) obleky pro zasahující hasiče v nebezpečné zóně. V neposlední řadě je vozidlo vybaveno prostředky pro utěsnění ruptur a úniků NL (tmely, pneumatické ucpávky, bandáže, kanalizační rychloucpávky atd.) a pro sběr NL z vodní hladiny (sorpční hady).

Posledním vozem je jeden z třinácti nových velitelských automobilů (VEA), postavených na podvozku Ford Transit VAN Trend 330. Vozidlo je vybaveno mimo jiné elektrocentrálou ve vyjímatelné schránce přístupné z venku a s výkonem pokrývajícícm spotřebu všech elektrospotřebičů, kterými je vozidlo vybaveno. Jedná se např. o  fax, mlutifunkční tiskárnu s podporou Wi-Fi, notebook, nebo nabíječe pro spojovou techniku. Vozidlo je dále vybaveno lokalizační GPS jednotkou, které odesílá informace o poloze nezávisle na obsluze.

V zadní části vozidla je umístěn osvětlovací stožár, vybavený LED světlomety. Vůz jako takový je určen pro dopravu dvou osob - velitele a spojaře (řidiče). Pracovní stůl v nástavbě disponuje plochou pro velitele a minimálně dvě přizvané osoby. Na pravé straně vnější části vozu je umístěna markýza pro vytvoření dodatečného prostoru vně vozidla, tento prostor je osvětlen pomocí neoslňujícího LED světelného zdroje.

Použité zdroje: tiskové zprávy a zadávací dokumentace GŘ HZS ČR (http://www.hzscr.cz/), tisková zpráva HZS Středočeského kraje

Foto: hasici.tv, HZS MSK

Video: hasici.tv
 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Vloženo: 08.04.2013 | Upraveno: 29.06.2013 | Vložil(a): Tomáš LACH | Zpět