Logo HASIČI.TV

Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině slaví 130 let od založení

25.08.2018 - 14:00 - Moravskoslezský kraj (Slatina)
Výročí 130 let od založení SDH ve Slatině na Novojičínsku. Oslavy proběhnou 25. srpna 2018 od 14:00.

Vznik sboru
26. února 1888 byl v obci Slatině založen Sbor dobrovolných hasičů — dnešní hasičský sbor. Od té doby uplynulo plných 130 let.
Sbor pravidelně cvičil a zúčastnil se hašení mnoha požárů v obci i okolí.
Velení bylo zpočátku v jazyce německém. Dne 29. května 1893 bylo na schůzi spolkové usneseno, aby knihy a velení se provádělo v řeči české. To bylo pro další český vývoj sboru velmi důležité.
V roce 1907 přebírá velení sboru místní učitel Emil Kaluža, zakládá hasičskou pohřební pokladnu a spolkovou hudbu. Z této doby, z roku 1908 je také první fotografie sboru spolu s hasičskou hudbou - dnešní Dechovou hudbou Slatina.

Vybavení a technika
Po druhé světové válce se podstatně zlepšilo materiální vybavení. Sbor zajistil motorové stříkačky PS 8 a DS 16 se vším příslušenstvím. V roce 1955 obdržel sbor od Okresního národního výboru v Bílovci dlouho očekávané motorové vozidlo — nákladní Opel.
Koncem 60. let bylo slatinskému požárnímu sboru přiděleno vyřazené poštovní vozidlo Tatra 805. Dále byla ze sousední Staré Vsi převedena další Tatra 805.
V osmdesátých letech sbor získal cisternu Škoda 706 v hodnotě 400 000 Kčs. Při opravě tohoto vozidla odpracovali požárníci 1260 hodin. Podobným typem ale s lepšími jízdními i taktickými parametry nahradili hasiči tento vůz v roce 1994, kdy obec za 181 tisíc korun zakoupila cisternovou automobilovou stříkačku CAS 25 Škoda 706 RTHP.
Ta vydržela hasičům až do roku 2011. Tehdy do vybavení jednotky přibyla nová cisternová automobilová stříkačka Liaz, kterou obec odkoupila ze Starého Jičína.
Posledním přírůstkem byl v roce 2016 zcela nový dopravní automobil Mercedes-Benz za téměř čtyři miliony korun, který obec získala jako dar od Moravskoslezského kraje. V historii jednotky se jedná o vůbec první zcela nový vůz.
Hlavní oblastí činnosti SPO v obci se stal výcvik členstva v zacházení s protipožární výzbrojí. Výcvik probíhal pravidelně v letních měsících na okrskových soutěžích a aplikačních cvičeních okolních požárních sborů. Při cvičeních sbor zajišťuje údržbu a čištění vodní nádrže, která byla postavena v akci „Z“ rovněž koncem 60. let.

Hasičská zbrojnice
Velkým problémem v požárním sboru i v obci samé bylo po celé popisované období nedostatečné uskladnění požární výzbroje a výstroje. Původní hasičské skladiště bylo umístěno v místě dnešní autobusové čekárny. Mělo dřevěnou věž k sušení hadic a bylo malé a zchátralé.
V šedesátých letech byla zbořena a požárníkům byla přidělena národním výborem jako provizorní zbrojnice garáž autobusů ČSAD v ulici. Naprosto nevyhovovala požárním účelům.
Požárníci celá léta volali po nápravě. A také se dočkali. V roce 1974 byla pro obec Slatinu povolena a finančně dotována výstavba nové požární zbrojnice.
Dne 26. června 1974 byly vytyčeny základy a do konce roku 1974 byla budova i zastřešena. Výstavba byla prováděna v akci „Z“.
Celkové náklady činily 1 000 000 Kčs, hodnota díla byla vyčíslena částkou 1 200 000 korun. Na stavbě bylo odpracováno občany 387 38 hodin, požárníky 9 209 hodin.
Dne 4. a 5. června 1977 byla nová požární zbrojnice spolu s budovou pošty slavnostně otevřena. Hasičům slouží po průběžných modernizacích dodnes, poslední velké rekonstrukce se dočkala v roce 2011.

Soutěžní družstva a mládež
Pravidelnou činnost s mládeží od nejútlejšího věku a s dorostem lze v naší organizací datovat rokem 1972.
V roce 1975 se již naši nejmladší zapojují do celostátní hry „Plamen“. V roce 1976 se dostavují první výraznější úspěchy, které byly završeny mimořádným úspěchem dorosteneckého kolektivu v roce 1987, který se vítězstvím v okresním a krajském kole v požárním sportu probojoval do národního finále celoroční soutěže, jež proběhlo ve dnech 8. – 13. července 1987 v Hradci Králové, kde obsadil 2. místo.
Mužské soutěžní družstvo zažívá v devadesátých letech nejlepší období v historii, boduje ve Velké ceně a na Mistrovství České republiky obsazuje celkové 2. místo, v požárním útoku Slatinu nepřekonal nikdo.
V roce 1995 předvedli svůj um šestadvacetkrát, podařilo se jim postoupit na Mistrovství České republiky v požárním sportu, které se konalo v Hradci Králové. V konkurenci týmů, které měly ve svých řadách profesionální hasiče, skončili pátí.
Dva roky poté soutěžní družstvo stanulo na stupních vítězů dvanáctkrát ze sedmnácti absolvovaných soutěží. Opět se podařilo vybojovat postup na Mistrovství České republiky v požárním sportu, které se v tomto roce konalo v Havlíčkově Brodě. Slatina se umístila na celkovém čtvrtém místě.
V současné době máme v kolektivu mladých hasičů 44 dětí, pečuje o nich sedm vedoucích a instruktorů.

Zásahová jednotka
Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO III, vyjíždí tedy do 10 minut od vyhlášení poplachu nejen do Slatiny, ale i do širokého okolí. K zásahům je povolávána téměř každý týden.
Mezi nejvážnější zásahy v historii patřily rozsáhlé povodně v roce 1997, nehoda rychlíku Comenius ve Studénce v roce 2008 či bleskové povodně o rok později na Novojičínsku. Často zasahujeme při požárech lesů v náročném terénu, samozřejmostí jsou i drobné technické zásahy ve prospěch občanů domovské obce.
V jednotce je zařazeno 21 hasičů, kteří svou činnost vykonávají bez nároku na jakoukoli odměnu a ve svém volném čase. Kromě velitele jednotky a jeho zástupce jsou mezi hasiči také velitelé družstev, strojníci, zdravotníci, technici ochrany obyvatelstva a hasiči s osvědčením pro práci s motorovou pilou.
Práce v jednotce SDH je časově velice náročná. Kromě zásahové činnosti musí každý z členů absolvovat odbornou přípravu a výcvik v minimální délce 40 hodin ročně, velitelé a strojníci se dále vzdělávají ve specializačních kurzech. Nechybí ani intenzivní výcvik a příprava na mimořádné události všeho druhu.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Vloženo: 01.08.2018 | Upraveno: 01.08.2018 | Vložil(a): Štěpánka CZYŽOVÁ | Zpět