Logo HASIČI.TV

Slavnostní předání výstupů projektu Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pro efektivní zásah

31.08.2015 - 13:20 - Moravskoslezský kraj (Ostrava - Zábřeh)
Dne 28.8.2015 se v prostorách centrální hasičské stanice HZS Moravskoslezského kraje v Ostravě – Zábřehu uskutečnilo slavnostní předání techniky, technologií a prostředků pořízených v rámci EU projektu „Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pro efektivní zásah“.

Projekt Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pro efektivní zásah („Efektivní zásah“) byl realizován v letech 2013 – 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu.

V Integrovaném operačním programu bylo na projekty operace Efektivní zásah vyčleněno 255 mil. Kč. Projekty jsou spolufinancovány v poměru 85 % způsobilých nákladů ze strukturálních fondů Evropské unie a 15 % způsobilých nákladů bude hrazeno z národních zdrojů (státní rozpočet).

Hlavním cílem projektu Efektivní zásah je zvýšení kvality řešení mimořádných událostí (efektivní zásah) a zlepšení podmínek na místě zásahu působením Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí, jako segmentu systému ochrany obyvatelstva. Tohoto cíle bylo dosaženo pořízením takové moderní, techniky, technologií a věcných prostředků pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, které umožní zvýšení efektivity, akceschopnosti a mobility při zásahové činnosti a zlepší podmínky na místě zásahu. Výstupem projektu je pořízená technika, technologie a prostředky, které umožní účinně reagovat na nové typy mimořádných činností a nové trendy v zásahové činnosti (nové hrozby).

Pořízení kvalitativně nových věcných prostředků zvyšuje také úroveň bezpečnosti práce hasičů při zásazích, kontrolu stavu a kvality ošetření osobních ochranných prostředků hasiče apod.

Projektem HZS Moravskoslezského kraje byla pořízena následující technika a prostředky:

 • Terénní vozidlo SxS s příslušenstvím, 2 kusy – umožňuje rychlejší zásah jednotek HZS kraje pro záchranu osob nebo hašení lesních požárů v členitém terénu nepřístupném pro běžnou požární techniku.
 • Tlakové lahve, 20 kusů – zvyšují bezpečnost práce na místě zásahu HZS kraje na mimořádnou událost, a to zvýšením technické úrovně ochranných prostředků – tlakových lahví izolačních dýchacích přístrojů.
 • Izolační dýchací přístroj vzduchový včetně komunikačního prostředku v masce, 58 kusů – zvyšuje efektivitu a účinnost práce hasiče na místě zásahu cestou zvýšení technické úrovně ochranných prostředků.
 • Zkušební a měřící zařízení, 8 kusů – zajišťuje dostatečnou kvalitativní a kvantitativní úroveň kontroly a zkoušení ochranných prostředků hasičů (masky, oděvy) potřebných pro provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech.
 • Souprava pro kalibraci detekční techniky, 1 kus – zvyšuje efektivnost práce chemických laboratoří HZS ČR při kalibraci detekčních přístrojů a explozimetrů HZS kraje používaných na místě zásahu jednotek PO s cílem jejich účinného a spolehlivého použití na místě zásahu.
 • Mobilní infračervený spektrometr FTIR, 1 kus – zvyšuje kvalitu při detekci nebezpečných látek s dopadem na efektivitu zásahových opatření při haváriích nebezpečných látek spojených s úniky do životního prostředí.
 • Dekontaminační sprcha, 2 kusy – zvyšuje efektivnost práce při dekontaminaci hasičů a prostředků na místě zásahu.
 • Pračka a sušič, 4 kusy – zvyšuje efektivitu ošetřování zásahových oděvů pro hasiče.
 • Termokamera pro hasiče, 5 kusů – zvyšuje kvalitu záchranných prací a hašení požáru.
 • Prostředky statického zabezpečení budov – sada rozšířená, 1 kus – zvyšuje kvalitu záchranných prací při záchraně osob ve zřícených a staticky narušených budovách.
 • Těžká vyprošťovací sada na dopravní nehody, 5 kusů – zvyšuje kvalitu záchranných pracích jednotek HZS kraje při záchraně osob při těžkých dopravních nehodách s použitím výkonné techniky a prostředků požární ochrany.
 • Nezávislý digitální opakovač IDR, 3 kusy – zvyšuje kvalitu spojení na místě zásahu v radiové digitální síti velitele zásahu.

Obdobné projekty byly realizovány v ostatních krajích v gesci dalších hasičských záchranných sborů krajů a Záchranného útvaru HZS ČR. Technika, technologie a prostředky budou rozmístěny plošně v každém kraji České republiky (mimo hl. m. Praha) tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost veřejných služeb poskytovaných Hasičským záchranným sborem České republiky byla občanům garantována ve všech regionech České republiky.

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Vloženo: 31.08.2015 | Upraveno: 31.08.2015 | Vložil(a): Tomáš LACH | Zpět