Logo HASIČI.TV

Spolupráce hasičů s Regionálním vzdělávacím centrem stavebních řemesel Jihomoravského kraje Brno Bosonohy

28.03.2018 - 19:00 - Jihomoravský kraj (RVC SŘ JmK)
Ve středu 28. března se uskutečnilo v Regionálním vzdělávacím centru stavebních řemesel Jihomoravského kraje (dále jen RVC) první odborné školení pro 15 příslušníků HZS Jihomoravského kraje. Školení se zúčastnili příslušníci z výkonu služby ze všech územních odborů, dále z krajského ředitelství, krajského operačního a informačního střediska HZS JmK a oddělení Zjišťování příčin vzniku požárů.

Program školení byl vytvořen odbornými lektory RVC na základě požadavků HZS JmK a zaměřil se na problematiku spalinových cest, rozvodů plynů a komínových požárů.
Cílem odborného školení bylo seznámit posluchače s aktuálními informacemi a poznatky v uvedených oblastech a také umožnit formou diskuse výměnu praktických zkušeností účastníků školení z této oblasti při řešení mimořádných událostí.
Odborné školení se uskutečnilo v nově vybudovaných prostorách RVC a také v technickém zázemí SOŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové organizace, kde jsou k dispozici skutečné modely spalinových cest a komínů. Informace tak byly podány názorně se zaměřením na jejich využitelnost v praxi.
Odborná příprava v rozsahu 4 hodin je součástí systematického celoživotního vzdělávání příslušníků HZS JmK. Podařilo se ji zajistit bez finančních nákladů ze strany HZS JmK díky vstřícnému přístupu pracovníků RVC a vedení SOŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové organizace.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na vzniku a realizaci odborného školení podíleli. Obsah odborného školení bude průběžně reagovat na připomínky a návrhy ze strany posluchačů tak, aby jim byly prezentovány jen informace, jež jsou pro řešení mimořádných událostí relevantní.
Věříme, že spolupráce HZS JmK s RVC a SOŠ stavebních řemesel,  příspěvkovou organizací přispěje ke zvyšování odborné úrovně znalostí příslušníků HZS JmK i v dalších oblastech.

plk. Ing. Václav Kovář
ředitel ÚO Vyškov
HZS Jihomoravského kraje

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Vloženo: 05.04.2018 | Upraveno: 05.04.2018 | Vložil(a): Štěpánka CZYŽOVÁ | Zpět