Logo HASIČI.TV

Staré stanici v Konici odzvonilo aneb poslední střídání směn

04.12.2017 - 07:00 - Olomoucký kraj (Konice)
V pondělí 4. prosince 2017 v 7 hodin ráno vystřídali hasiči naposledy směnu na staré požární stanici v Konici (ul. Hřbitovní) a dnešní směnu odslouží poprvé na stanici nové (ul. Chmelnice). Mezního historického okamžiku se zúčastnil krajský ředitel HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karel Kolářík a Vladimír Kubíček, bývalý velitel požární stanice v Konici. Oba hasičům popřáli, aby se jim v nové moderní budově dobře sloužilo, aby jim přirostla k srdci stejně tak, jako stávající stanice a od zásahů se do ní vždy ve zdraví vraceli.

Nová stanice byla slavnostně otevřena 13. listopadu 2017, hasiči postupně do nových prostor stěhovali vybavení ze stávající stanice. Nová stanice HZS vyrostla na "zelené louce" za 13 měsíců. Profesionální hasiči získali budovu s odpovídajícím zázemím pro jednotku požární ochrany, garáže pro požární techniku, dílny speciálních služeb a zázemí pro fyzickou přípravu.
Celkové náklady na výstavbu požární stanice v Konici činily 47 916 572,85 Kč a stavba byla financována z prostředků státního rozpočtu. Součástí stanice je i místo pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby, na které přispěl finanční částkou 250.000 Kč Olomoucký kraj.

Historie požární stanice v Konici
Výstavba budovy bývalé požární stanice byla zahájena v roce 1954, o čtyři roky později byla slavnostně otevřena. Šlo o budovu v majetku města Konice stojící v jeho centru. Postupem času, jak rostly rozměry požární techniky a navyšoval se počet příslušníků sloužících na stanici, a i přes řadu rekonstrukcí a úprav, přestala stávající budova vyhovovat současným požadavkům na výjezdovou techniku, odbornou přípravu a technické zázemí. Kolem budovy nebyl žádný volný prostor a navíc umístění budovy svým napojením na veřejnou komunikaci neumožňovalo plynulý, rychlý a bezkolizní výjezd požární jednotky k zásahu. Z těchto důvodu byly hledány možnosti výstavby nové stanice, která byla zahájena na podzim roku 2016.

Popis stanice Konice
Stanice Konice je stanicí typu P1 a službu zde vykonává celkem 15 příslušníků jednotky a velitelka stanice. Základní početní stav jedné směny je 5 příslušníků. Do zásahového obvodu spadá město Konice (2 792 obyvatel) a dalších 27 obcí v rámci ORP Konice, celkem zde žije 14 584 obyvatel a plocha zásahového obvodu stanice je 247 km2. Charakter zásahového obvodu je podhorský se specifickými podmínkami v zimním období, nachází se zde zařízení sociální péče, ubytovací zařízení, výrobní provozovny a rozsáhlé lesní porosty. Zásahový obvod požární stanice hraničí s Pardubickým a Jihomoravským krajem.

V současné době je na požární stanici umístěna tato požární technika:

  • CAS 20 T IVECO,
  • CAS 32 T 815.
  • Užitkový automobil VW CADDY

V listopadu 2017 převzal Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje novou cisternu CAS 30 VH T815, která bude umístěna na nové požární stanici v Konici. CAS byla pořízena z IROP v rámci projektu „Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu“. V minulosti byla na požární stanici i výšková technika AZ 30 na podvozku IFA. Vozidlo bylo nutné s ohledem na stáří (40 let) a technický stav vyřadit. V budoucnu uvažujeme, v návaznosti na nově pořizovanou výškovou techniku k Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, o přesunutí výškové techniky na požární stanici Konice z některé ze stávajících požárních stanic.
Na nové požární stanici bude zajišťována i údržba speciální techniky pro jednotky SDH obcí a bude zde pracoviště krizového štábu města Konice. Zbudované místo pro přistání vrtulníku zrychlí poskytnutí zdravotnické pomoci v těžce přístupné oblasti Konicka a okolí.

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Vloženo: 04.12.2017 | Upraveno: 04.12.2017 | Vložil(a): Štěpánka CZYŽOVÁ | Zpět