Logo HASIČI.TV

V Moravskoslezském kraji má devět zimních stadionů a firem ochranu před čpavkem

22.12.2014 - 13:00 - Moravskoslezský kraj (Moravskoslezský kraj)
Celkem devět subjektů, mezi nimi šest zimních stadionů a tři firmy, má od letoška v Moravskoslezském kraji vybudován unikátní systém chemického monitoringu, vyrozumění a varování (zkratka CHEMON) pro případ úniku nebezpečného amoniaku. Projekt realizuje Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK).

Kvalitní monitoring v případě úniku čpavku (amoniaku) ze strojoven chlazení v podobě čidel (senzorů) a varovacího zařízení, napojeného na Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje dostaly na jaře 2014 dva ostravské zimní stadiony (ČEZ Aréna a Sareza) a na konci prosince 2014 dalších sedm subjektů. Jde o další 4 hokejové stadiony - v Havířově, Kopřivnici, Studénce a Opavě. Do druhého projektu přistoupily i tři firmy, které amoniak denně využívají – BorsodChem MCHZ v Ostravě, provozovna Mlékárny Kunín v Ostravě a firma Bidvest v Opavě.

V areálu stadionů již bylo namontováno v blízkosti strojovny speciální skrápěcí zařízení, které dokáže výrazně snížit koncentraci toxického mraku, jenž může amoniak vytvářet. Do monitorovacího systému patří také čidla a varovací zařízení do významných objektů vedle hokejových stánků a areálů zmíněných tří firem, například do škol a zdravotnických zařízení.

Informace z těchto monitorovacích zařízení půjdou na Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje. Jeho pracovníci tak mohou mnohem rychleji než dosud varovat před nebezpečným mrakem osazenstvo zmíněných škol či zdravotnických zařízení, obyvatelstvo v okolí subjektů sirénami a vyslat na místo jednotky bezprostředně po úniku amoniaku.

Jednoznačně nejrozsáhlejší systém monitoringu má známá ostravská chemička. Osm z celkových 31 čidel s anténami, které byly instalovány a nyní v prosinci prozkoušeny, je umístěno i na okrajích dálnice D1. Jedno z čidel na okraji areálu je zásobováno energií ze slunečního kolektoru. BorsodChem MCHZ má nově vybudován havarijní systém zkrápění vodou pro případ úniku amoniaku, a to před zásobníky s amoniakem

Projekt byl rozdělen na dvě části. Přišel pro 9 zmíněných provozovatelů zhruba na 12,3 milionů korun. Spolufinancován je z prostředků operačního programu Životní prostředí, podílejí se na něm i jednotliví partneři - provozovatelé zdrojů rizik - zhruba 10 procenty.

Předkladatelem první části projektu (pro ČEZ Arénu a Sarezu) je Statutární město Ostrava, zpracovatelem a odborným garantem projektu HZS MSK. Peníze na projekt poskytlo Statutární město Ostrava a Státní fond životního prostředí (SFŽP). Předkladatelem druhé části projektu (4 stadiony a 3 firmy) byl Moravskoslezský kraj, zpracovatelem a odborným garantem opět HZS MSK. Peníze do projektu šly z prostředků provozovatelů stadionů a firem a SFŽP.

Více o projektu Chemon: http://chemon.hzsmsk.cz/

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezského kraje

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Vloženo: 22.12.2014 | Upraveno: 22.12.2014 | Vložil(a): Tomáš LACH | Zpět