Logo HASIČI.TV

O nás

Hasici.tv - dokumentaristé HZS MSK

Za začátek činnosti lze označit rok 2008, ve kterém vznikly první snímky ze zásahů a cvičení jednotek požární ochrany. Zpracované videozáznamy byly publikovány na serveru youtube, na kanálu "paramedicHS1B", jehož název odrážel přislušnost a funkci zakladatele, který poskytoval záběry hlavně z činnosti "B" směny Hasičské stanice Ostrava - Zábřeh. Postupem času, díky vývoji technologií, a také za přispění Michala Jačanina, došlo k posunu v pracovním prostředí - nové vybavení a softwarové prostředky pro zpracování pořízených materiálů.


V současnosti tak publikujeme snímky a videa na stránkách www.hasici.tv, kde se snažíme o vytvoření obdoby "multimediální učebny" - fotografie i videozáznamy ze zásahů, cvičení a dalších akcí spojených s hasiči a záchranáři doplňujeme o tiskové zprávy a zatřiďujeme tak, aby návštěvníci webu rychle nalezli obsah, který je zajímá. S Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje byla uzavřena dohoda o spolupráci, na základě které členové týmu hasici.tv vyjíždějí na vyžádání k událostem s účastí hasičských jednotek. Nemusí se jednat vždy o zásah - pracujeme také na dokumentaci různých cvičení, testů techniky, odborné přípravy hasičů a také vybraných sportovních akcí.

V současné době se této činnosti věnují Michal Jačanin, Tomáš Lach. Kromě samotné techniky pro pořizování záznamů, kterou si většinou z vlastních prostředků pořizují dokumentaristé sami, jsou všichni také díky sponzorství vybaveni i reflexním oděvem s označením "HASIČI - dokumentarista". A to pro jak řádné odlišení od zasahujících složek IZS a přístup na místo události, tak samozřejmě i pro zvýšení vlastní bezpečnosti. S tím souvisí i vybavení dokumentaristů - samozřejmostí je přilba a další ochranné prostředky.

Námi používané technika pro natáčení a fotografování není nijak vyjímečná a protože je často vystavována extrémním podmínkám - atmosférickým i těm, které souvisí s dokumentovanou činností, jako je kouř, prach - má zkrácenou životnost a i přes snahu o maximální ochranu dochází někdy k poškození.

Vytváříme výukové materiály pro lektory školících zařízení, nebo velitele jednotek požární ochrany, které slouží jako podklady pro výuku hasičů na různých úrovních. Snažíme se ohleduplným a poutavým způsobem prezentovat práci záchranářů veřejnosti a působit tím také preventivně. A díky komentářům a reakcím našich diváků upravujeme naši tvůrčí činnost tak, aby byly naše cíle naplněny.